Χρήσιμα Τηλέφωνα

  • Δημαρχία : 2551 – 350800

  • Νοσοκομείο: 25510 – 41217

  • Αστυνομία: 25510 – 41202

  • Λιμενικό: 25510 – 41305

  • Πρυσοσβεστική: 25510 – 41129

  • Ιαματικά Λουτρά: 25510 – 98229

  • Λαογραφικό Μουσείο: 25510 – 41227

  • Camping: 25510 – 98244 / 98291